Hvad er nu det?

Den juridiske vurdering indkøbes eksternt, mens de øvrige leverancer tilvejebringes af projektlederen, der koordinerer de nødvendige input. Organisering af idéfasen kan enten være ad hoc eller formalise-ret. Ved ad hoc organisering er projektlederen ansvarlig for at indkalde relevante ressourcer til work-shops m.v. i det fornødne omfang. En mere formel organisering kunne ske som sprint-projekt, hvor relevante ressourcer allokeres minimum 50 % til projektet og gruppen sidder fysisk sammen i perio-den.

Hello Pagekit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.